نویسنده = لک، آزاده
تعداد مقالات: 1
1. ترجیحات محیطی مردم برای طراحی فضای رهاشده زیر پل‌های شهری

دوره 11، شماره 23، تابستان 1397، صفحه 225-235

آزاده لک؛ مینا رمضانی