نویسنده = علیمردانی، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه حس دلبستگی به مکان و پیاده روی به منظور بهبود سطح سلامت در محله، نمونه موردی: محله مطهری شهر مشهد

دوره 10، شماره 21، زمستان 1396، صفحه 193-204

مسعود علیمردانی؛ مریم محمدی؛ نیکو زیبایی فریمانی