نویسنده = عزیزی، محمد مهدی
تعداد مقالات: 2
1. گونه شناسی سیاست های مدیریت رشد شهری در مناطق شهربنیان

دوره 10، شماره 21، زمستان 1396، صفحه 291-308

احمد خلیلی؛ اسفندیار زبردست؛ محمد مهدی عزیزی


2. نقش قوانین و مقررات در تحقق مدیریت یکپارچه در مجموعه شهری تهران

دوره 4، شماره 6، تابستان 1390، صفحه 117-128

محمد مهدی عزیزی؛ محمد ابویی اردکان؛ نسرین نوری