نویسنده = حیدری، علی اکبر
تعداد مقالات: 2
2. نقش زمان در شکل‌گیری سطوح مختلف معانی مکان

دوره 12، شماره 27، تابستان 1398، صفحه 65-75

علی اکبر حیدری؛ قاسم مطلبی؛ بهاره شهروز