نویسنده = شریف خواچه پاشا، سپیده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش محیط کالبدی معماری بر درمان اختلال اوتیسم در کودکان 4 تا 10 سال در شهر ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

مهروش کاظمی شیشوان؛ سپیده شریف خواچه پاشا