نویسنده = سلگی، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. افزایش عملکرد تهویه شبانه در ساختمان های اداری با استفاده از مواد تغییر فازدهنده، نمونه موردی: شهر یزد

دوره 9، شماره 17، زمستان 1395، صفحه 53-62

ابراهیم سلگی؛ بهروز محمدکاری؛ ریما فیاض؛ بهشید حسینی؛ هلیا طاهری