نویسنده = دانشمند، سارا
تعداد مقالات: 1
1. چارچوبی جهت اولویت‌بندی فضا به منظور بهبود شرایط احساسی

دوره 9، شماره 17، زمستان 1395، صفحه 199-213

سارا دانشمند؛ مهران علی الحسابی