نویسنده = لاریمیان، سیده فرزانه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی منظر صوتی خیابان ولیعصر تهران با تأکید بر ادراک مردم از منظر صوتی

دوره 9، شماره 17، زمستان 1395، صفحه 237-248

پویان شهابیان؛ سیده فرزانه لاریمیان