نویسنده = فرمهینی فراهانی، بهراد
تعداد مقالات: 1
1. طرحواره‌ ذهنی، فضای شهری، خلاقیت

دوره 9، شماره 17، زمستان 1395، صفحه 303-315

حمیدرضا پارسی؛ بهراد فرمهینی فراهانی