نویسنده = رفیعیان، مجتبی
تعداد مقالات: 3
1. پهنه‌بندی تراکم ساختمانی حوزه جنوب‌غربی شهر مشهد

دوره 11، شماره 23، تابستان 1397، صفحه 333-346

فهیمه مرزبان؛ مجتبی رفیعیان؛ سید مسلم سیدالحسینی


3. بررسی امکان سنجی تاثیر فرم و تراکم بلوکهای مسکونی بر مصرف انرژی شهر، نمونه موردی: شهر جدید هشتگرد

دوره 4، شماره 6، تابستان 1390، صفحه 107-116

مجتبی رفیعیان؛ آرمان فتح جلالی؛ هاشم داداش پور