نویسنده = رنجبر، احسان
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی عوامل و نیروهای مؤثر در شکل‌گیری، محتوا و ماهیت میدانچه‌های محلی در بافت تاریخی شهر نائین

دوره 10، شماره 21، زمستان 1396، صفحه 217-229

حمیدرضا موقر؛ محمدرضا پورجعفر؛ احسان رنجبر؛ سیدرضا نصری