نویسنده = سردشتی، سهراب
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر به‌کارگیری آموزش انتقادی در درس طراحی معماری بر انگیزش تحصیلی دانشجویان طرح معماری یک کارشناسی‌ارشد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

سهراب سردشتی؛ فرهنگ مظفر؛ مینو شفایی