نویسنده = صدری کیا، سمیه
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی کارکردهای تمثیل با رویکرد بیان معنا در معماری ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

سمیه صدری کیا؛ محمدرضا بمانیان؛ حسن علی پورمند