نویسنده = امین پور، احمد
تعداد مقالات: 1
1. ابعاد پایداری اجتماعی در کالبد محله‌های سنتی ایران، نمونه موردی: محله سنگ‌سیاه شیراز

دوره 10، شماره 19، تابستان 1396، صفحه 35-54

سیده مهسا عبدالله زاده؛ محمود ارژمند؛ احمد امین پور