نویسنده = عزیزی، قاسم
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تغییرات قائم آلودگی هوا در مسیر آزادی- تهرا نپارس با شبیه سازی خردمقیاس اقلیمی

دوره 10، شماره 19، تابستان 1396، صفحه 191-205

علی اکبر شمسی پور؛ قاسم عزیزی؛ ژوان امینی