نویسنده = سیف الدینی، فرانک
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر مهاجرت بر تغییر کاربری اراضی شهر اسلامشهر

دوره 4، شماره 6، تابستان 1390، صفحه 49-61

احمد پوراحمد؛ فرانک سیف الدینی؛ زیبا پرنون