نویسنده = ریاحی مدوار، حسین
تعداد مقالات: 1
1. توسعۀ یک مدل خبره برای پیش بینی تقاضای آب شهری با استفاده از شبکۀ عصبی مصنوعی، نمونه موردی شهر ایلام

دوره 4، شماره 6، تابستان 1390، صفحه 63-74

علی اکبر تقوایی؛ محمدرضا پورجعفر؛ مصطفی حسین آبادی؛ حسین ریاحی مدوار