نویسنده = فتح جلالی، آرمان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی امکان سنجی تاثیر فرم و تراکم بلوکهای مسکونی بر مصرف انرژی شهر، نمونه موردی: شهر جدید هشتگرد

دوره 4، شماره 6، تابستان 1390، صفحه 107-116

مجتبی رفیعیان؛ آرمان فتح جلالی؛ هاشم داداش پور