نویسنده = قاضی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. بازتوسعه میان‌افزای اراضی موقوفه در شهر مشهد

دوره 12، شماره 28، پاییز 1398، صفحه 185-202

فرشاد نوریان؛ رضا قاضی