نویسنده = سیدحسینی، سیدمحمد
تعداد مقالات: 1
1. سنجش بهره وری سیستم های حمل و نقل هوشمند در شهر تهران با بهره گیری از روش تحلیل پوششی داده ها

دوره 10، شماره 21، زمستان 1396، صفحه 281-289

شهریار افندی زاده؛ سیدمحمد سیدحسینی؛ امیرحسین سلاحورزی