نویسنده = طباطبایی، صدف
تعداد مقالات: 1
1. سنجش گسترش کالبدی شهر دانسفهان و ارائه سازمان فضایی پیشنهادی در راستای گسترش آتی آن

دوره 10، شماره 21، زمستان 1396، صفحه 349-363

اسماعیل شیعه؛ مهدی سعیدی؛ صدف طباطبایی