نویسنده = سلیمی، مرضیه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر پیکربندی فضایی خوابگاه‌های دانشجویی بر ترجیحات فضایی دانشجویان

دوره 11، شماره 25، زمستان 1397، صفحه 209-223

محمد تقی نظرپور؛ احمد حیدری؛ مرضیه سلیمی