نویسنده = دیده‎بان، محمد
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه طرح معماری مساجد صفویه اصفهان و مساجد دوره ایلخانی

دوره 11، شماره 23، تابستان 1397، صفحه 95-114

کورش مومنی؛ کورش عطاریان؛ محمد دیده‎بان؛ زهره مسعودی