نویسنده = حسینی بایگی، سیده شیما
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه ابعاد حس مکان در دو فرهنگ عربی و ایرانی

دوره 11، شماره 23، تابستان 1397، صفحه 173-184

سیده شیما حسینی بایگی؛ تکتم حنایی؛ مریم استادی