نویسنده = شاملو، شبنم
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی رویکردها و زمینه‌های نظری و تدوین چارچوب مفهومی منظر شهر

دوره 11، شماره 23، تابستان 1397، صفحه 197-209

شبنم شاملو؛ محمد نقی‌زاده؛ فرح حبیب