نویسنده = دانشور، مریم
تعداد مقالات: 2
1. رویکردی داده بنیاد بر کاربست برنامه‌‌های ساختاری- راهبردی در نظام شهرسازی ایران

دوره 12، شماره 27، تابستان 1398، صفحه 155-165

مریم دانشور؛ علی غفاری؛ حمید ماجدی


2. برنامه‌ریزی راهبردی در بستر نهادگرایی، نظریه‌ای برای عمل

دوره 11، شماره 25، زمستان 1397، صفحه 319-328

مریم دانشور؛ علی غفاری؛ حمید ماجدی