نویسنده = جاویدمهر، ملیحه
تعداد مقالات: 1
1. بازنمود تأثیر هندسه بر حیات‌پذیری فضاهای معماری، مورد مطالعاتی: فرهنگ‌سراها

دوره 11، شماره 25، زمستان 1397، صفحه 13-26

ملیحه جاویدمهر؛ پریسا هاشم‌پور