نویسنده = دلفانیان، حمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر رابطه معماری بومی و اقلیم با بررسی شاخص‌های آسایش حرارتی، مورد مطالعاتی: شهر نوشهر

دوره 11، شماره 25، زمستان 1397، صفحه 69-79

حمیدرضا دلفانیان؛ مهدی خاک‌زند؛ سعید کامیابی