نویسنده = سلطان‌زاده، حسین
تعداد مقالات: 2
2. بررسی تطبیقی تأثیر فرهنگ بر ورودی خانه‌های قاجاری گیلان و مازندران

دوره 11، شماره 25، زمستان 1397، صفحه 237-249

حسنا ورمقانی؛ حسین سلطان‌زاده؛ سید عطااله طاهایی