نویسنده = بمانیان، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. تبیین رابطه نمادها و نشانه‌های معماری زورخانه با آداب و رفتار پهلوانی

دوره 12، شماره 28، پاییز 1398، صفحه 91-102

زهره مسعودی؛ کورش مومنی؛ محمدرضا بمانیان