نویسنده = انصاری‌منش، مریم
تعداد مقالات: 1
1. تعیین جهت بهینه در ساختمان‌های اداری اقلیم سرد، مورد مطالعاتی: شهر کرمانشاه

دوره 12، شماره 27، تابستان 1398، صفحه 1-9

مریم انصاری‌منش؛ نازنین نصراللهی؛ محمدجواد مهدوی‌نژاد