نویسنده = جیحانی، حمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه سیر تحول تاریخی و بازیابی طرح اصیل باغ صاحبقرانیه در نیاوران

دوره 12، شماره 28، پاییز 1398، صفحه 21-34

حمیدرضا جیحانی؛ حریر غفاریان