نویسنده = عظمتی، حمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. آموزشی نوین در معماری مبتنی بر نظریه طراحی سریع از تخیل معمارانه

دوره 12، شماره 28، پاییز 1398، صفحه 115-124

جمال‌الدین مهدی‌نژاد؛ حمیدرضا عظمتی؛ علی صادقی حبیب‌آباد