دوره و شماره: دوره 13، شماره 31، تابستان 1399، صفحه 1-303 
15. مروری بر تعاریف و روش‌های محاسبه‌ شاخص ضریب دید به آسمان

صفحه 207-223

عبدالحسین ظریفیان مهر؛ لعلا جهانشاهلو؛ بهلول علیجانی؛ حسین ذبیحی