دوره و شماره: دوره 13، شماره 31، تابستان 1399، صفحه 1-303 
15. مروری بر تعاریف و روش‌های محاسبه‌ شاخص ضریب دید به آسمان

صفحه 207-223

عبدالحسین ظریفیان مهر؛ لعلا جهانشاهلو؛ بهلول علیجانی؛ حسین ذبیحی


20. برندسازی مکان: رویکردی دارایی مبنا در بازآفرینی بافت تاریخی تهران

صفحه 287-303

محمدرضا یزدان پناه شاه آبادی؛ حسن سجادزاده؛ مجتبی رفیعیان