دوره و شماره: دوره 14، شماره 35، تابستان 1400، صفحه 1-330 
3. تبیین تجربه فضای مساجد جامع آذربایجان‌شرقی مبتنی بر نظریه اتمسفر فضا

صفحه 25-39

شهره باقرزاده کثیری؛ مهروش کاظمی شیشوان؛ اکرم حسینی؛ سید مهدی سیدالماسی


17. مروری فراروشی بر رویکرد بازیابندگی محیط‌های شهری

صفحه 239-255

نازنین علیزاده محوطه کار؛ سید مسلم سیدالحسینی؛ مریم استادی؛ محمد رضا صفاریان طوسی