نویسنده = Mojtaba Rafieian
فراتحلیل مطالعات حوزه مناطق کلان‌شهری در ایران

دوره 15، شماره 38، خرداد 1401، صفحه 247-270

10.22034/aaud.2022.264906.2392

مجتبی رفیعیان؛ گلاره شاه حسینی؛ هاشم داداش پور


خوانش قصه‌های جامعه از متن فضای شهری: تقویت و تداوم حس مکان

دوره 12، شماره 27، شهریور 1398، صفحه 119-129

10.22034/aaud.2019.92454

مهنوش شاهین‌راد؛ مجتبی رفیعیان؛ محمدرضا پورجعفر


Residents Desire to Stay in a Place: Evidences from Iran’s New Towns

دوره 11، شماره 24، آذر 1397، صفحه 81-95

Zeinab Adeli؛ Mojtaba Rafieian


اجتماعات محصور دروازه دار: مسائل و راهکارها، نمونه موردی: اجتماع محصور دریاکنار

دوره 10، شماره 19، شهریور 1396، صفحه 217-233

سارا کلانتری؛ مجتبی رفیعیان؛ عارف آقاصفری؛ حسین کلانتری


The Evaluation of Megaproject’s Success in Spatial Reproduction of Urban Interests, Case Study: Project of Shohada Square/Mashhad

دوره 10، شماره 18، خرداد 1396، صفحه 149-158

Elnaz Sarkheyli؛ Mojtaba Rafieian؛ Ali Akbar Taghvaee


کندوکاوی در انگاره های فرهنگی قوم کرد جهت طراحی فضاهای شهری مطلوب

دوره 8، شماره 15، اسفند 1394، صفحه 181-193

محمدرضا پورجعفر؛ مجتبی رفیعیان؛ سید علیرضا ارباب زادگان هاشمی


بررسی نحوه ایجاد کمربند سبز و تأثیر آن در هدایت و کنترل رشد شهری حریم تهران

دوره 7، شماره 13، اسفند 1393، صفحه 293-303

هاشم داداش پور؛ محمد جوادی؛ مجتبی رفیعیان


Assessing Tehran’s Urban Structure Effects on Non-Compliance with FAR Regulations

دوره 6، شماره 10، شهریور 1392، صفحه 237-251

Elnaz Sarkheyli؛ Mojtaba Rafieian


نقش و کاربرد رویکرد برنامه ریزی ارتباطی در نظریه های نوین شهرسازی

دوره 4، شماره 7، اسفند 1390، صفحه 113-120

مجتبی رفیعیان؛ سکینه معروفی