نویسنده = Bemanian�� Mohamadreza
ارزیابی مولفه های ناسازگار "معماریِ خانه" در چهار دهه اخیر (با رجوع به دیدگاه ساکنان خانه‌ها در بافت میانی شهر کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1402

10.22034/aaud.2023.359522.2709

محیا بختیاری منش؛ مجتبی انصاری؛ محمدرضا بمانیان؛ منصور یگانه


جستاری در سیر تحولات بیست ساله پوشش سبز ده‌پونک (1379 تا 1399)

دوره 15، شماره 39، شهریور 1401، صفحه 121-138

10.22034/aaud.2022.282879.2468

کامیاب کیانی؛ مهدی خاک زند؛ محمدرضا بمانیان


الگوریتم سی‌گَن در تولید نقشه حرارتی جانمایی فضایی در طراحی معماری

دوره 13، شماره 32، آذر 1399، صفحه 131-142

10.22034/aaud.2020.154406.1717

مرتضی رهبر؛ محمد جواد مهدوی‌نژاد؛ محمدرضا بمانیان؛ آمیرحسین دوائی مرکزی


The Accordance of Vernacular Earth Architecture with IEPs and the Natural Image of Sustainability: Investigation of Earth Architecture of Kavir

دوره 7، شماره 12، شهریور 1393، صفحه 31-39

Javid Ghanbari؛ Mahmoud Golabchi؛ Mohammad Reza Bemanian؛ Hasanali Pourmand


بررسی تطبیقی ویژگی های طرح معماری مسجد - مدرسه های دوره قاجار و مدارس دوره صفویه

دوره 6، شماره 11، اسفند 1392، صفحه 15-34

محمدرضا بمانیان؛ کورش مومنی؛ حسین سلطان زاده


Methods of Utilizing Nature in Samples of Iranian Contemporary Architecture

دوره 6، شماره 10، شهریور 1392، صفحه 15-29

Seyyed Nasroddin Eliaszadeh Moghadam؛ Mahmood Feizabadi؛ Mohamadreza Bemanian؛ Mahmood Golabchi؛ Mojtaba Ansari