نویسنده = Mohammad Reza Bemanian
جستاری در سیر تحولات بیست ساله پوشش سبز ده‌پونک (1379 تا 1399)

دوره 15، شماره 39، شهریور 1401، صفحه 121-138

10.22034/aaud.2022.282879.2468

کامیاب کیانی؛ مهدی خاک زند؛ محمدرضا بمانیان


الگوریتم سی‌گَن در تولید نقشه حرارتی جانمایی فضایی در طراحی معماری

دوره 13، شماره 32، آذر 1399، صفحه 131-142

10.22034/aaud.2020.154406.1717

مرتضی رهبر؛ محمد جواد مهدوی‌نژاد؛ محمدرضا بمانیان؛ آمیرحسین دوائی مرکزی


The Accordance of Vernacular Earth Architecture with IEPs and the Natural Image of Sustainability: Investigation of Earth Architecture of Kavir

دوره 7، شماره 12، شهریور 1393، صفحه 31-39

Javid Ghanbari؛ Mahmoud Golabchi؛ Mohammad Reza Bemanian؛ Hasanali Pourmand


بررسی تطبیقی ویژگی های طرح معماری مسجد - مدرسه های دوره قاجار و مدارس دوره صفویه

دوره 6، شماره 11، اسفند 1392، صفحه 15-34

محمدرضا بمانیان؛ کورش مومنی؛ حسین سلطان زاده


Methods of Utilizing Nature in Samples of Iranian Contemporary Architecture

دوره 6، شماره 10، شهریور 1392، صفحه 15-29

Seyyed Nasroddin Eliaszadeh Moghadam؛ Mahmood Feizabadi؛ Mohamadreza Bemanian؛ Mahmood Golabchi؛ Mojtaba Ansari