نویسنده = محمدجواد مهدوی نژاد
الگوریتم سی‌گَن در تولید نقشه حرارتی جانمایی فضایی در طراحی معماری

دوره 13، شماره 32، آذر 1399، صفحه 131-142

10.22034/aaud.2020.154406.1717

مرتضی رهبر؛ محمد جواد مهدوی‌نژاد؛ محمدرضا بمانیان؛ آمیرحسین دوائی مرکزی


تأثیر حیاط در شکل‌گیری پیکربندی خانه‌های سنتی ایران در کاشان

دوره 13، شماره 30، خرداد 1399، صفحه 43-55

10.22034/aaud.2020.133667.1554

مینا حاجیان؛ سعید علی‌تاجر؛ محمد جواد مهدوی نژاد


Porosity Rendering in High-Performance Architecture: Wind-Driven Natural Ventilation and Porosity Distribution Patterns

دوره 12، شماره 26، خرداد 1398، صفحه 73-87

10.22034/aaud.2019.89057

Paria Saadatjoo؛ Mohammadjavad Mahdavinejad؛ Afsaneh Zarkesh


تحلیل میزان و کیفیت توجه به جایگاه اقلیم در مطالعات معماری ایران

دوره 10، شماره 19، شهریور 1396، صفحه 69-77

محمدجواد مهدوی نژاد؛ سونیا سیلوایه؛ یحیی نوریان


تعامل زیبایی بصری و فناوری های نوین نورپردازی در معماری شبانه ساختمان ها

دوره 8، شماره 15، اسفند 1394، صفحه 131-143

محمدجواد مهدوی نژاد؛ فهیمه نیکودل


Efficient Roof Shapes through Wind Flow and Indoor Temperature, Case Studies: Flat Roofs and Domed Roofs

دوره 7، شماره 12، شهریور 1393، صفحه 55-68

Mohammadjavad Mahdavinejad؛ Kavan Javanroodi


تأثیر فناوری های نوین نورپردازی در درک آثار معماری معاصر ایران (با تکیه بر روش افتراق معنایی)

دوره 7، اولین ویژه نامه نورپردازی، خرداد 1393، صفحه 37-43

محمدجواد مهدوی نژاد؛ موحد صیامی نمین؛ وحیدرضا ابوالصدق


اصول و معیارهای نورپردازی میدان های شهری؛ ارزیابی کیفی میدان های شهر تهران

دوره 7، اولین ویژه نامه نورپردازی، خرداد 1393، صفحه 67-83

محمدجواد مهدوی نژاد؛ سمانه خبیری؛ کیمیا ملکی


Thermal Behavior of Domed Roofs, Case Study: Historical Dome-Shaped Roofs of Isfahan

دوره 6، شماره 10، شهریور 1392، صفحه 67-76

Mohammadjavad Mahdavinejad؛ Negar Badri؛ Maryam Fakhari؛ Mahya Haqshenas


Vertical Illuminance Measurement for Clear Skies in Tehran

دوره 5، شماره 8، شهریور 1391، صفحه 11-20

Mohammadjavad Mahdavinejad؛ Soha Matoor؛ Rima Fayaz


تأثیر سواد بصری بر درک زیبایی در آثار معماری

دوره 4، شماره 7، اسفند 1390، صفحه 51-62

محمدجواد مهدوی نژاد؛ نوشین ناگهانی