نویسنده = فرهنگ مظفر
عوامل موثر در ارتقاء خلاقیت کودکان 3-6 سال در فضاهای باز آموزشی شهر تهران بر اساس مدل منشوری خلاقیت

دوره 16، شماره 45، اسفند 1402، صفحه 123-136

10.22034/aaud.2023.370496.2734

ریحانه‌سادات طباطبایی یگانه؛ مینو شفائی؛ فرهنگ مظفر؛ بهرام صالح صدق‌پور


کمی سازی کیفیت های طراحی شهری (رویکرد های پژوهش: روا نشناسی محیط و ابعاد اجتماعی طراحی شهری)

دوره 6، شماره 11، اسفند 1392، صفحه 251-268

فرهنگ مظفر؛ مصطفی بهزادفر؛ محمود قلعه نویی؛ ساجد راست بین