نویسنده = �������� ���������� ��������
الگوشناسی مصلی های معاصر ایران و آسیب شناسی مفهومی آن ها براساس راهبردهای فقه شیعه

دوره 8، شماره 15، اسفند 1394، صفحه 41-57

مهدی حمزه نژاد؛ پریا سعادت جو؛ شهاب الدین رمضانی


شناخت و تحلیل مسائلِ طراحی محیط معماری و شهرسازی از منظر اسلامی (در گستره قرآن و روایات)

دوره 7، شماره 13، اسفند 1393، صفحه 119-135

عبدالحمید نقره کار؛ مهدی حمزه نژاد؛ صدیقه معین مهر


الگویابی تشخصِ عناصر مذهبی در شهر مزارهای ایران

دوره 5، شماره 9، اسفند 1391، صفحه 201-216

مهدی حمزه نژاد؛ فرزاد زرین قلم