نویسنده = ماجدی، حمید
برنامه‌ریزی راهبردی در بستر نهادگرایی، نظریه‌ای برای عمل

دوره 11، شماره 25، اسفند 1397، صفحه 319-328

مریم دانشور؛ علی غفاری؛ حمید ماجدی


کاربرد روش چیدمان فضا در طراحی محله‌ پیاده‌محور، مورد مطالعاتی: محله‌ امامزاده یحیی تهران

دوره 11، شماره 23، شهریور 1397، صفحه 237-249

حمید ماجدی؛ زهرا‌سادات سعیده زرآبادی؛ بهاره ایمان‌پور


نگاهی به مقوله هویت در شهرسازی

دوره 6، شماره 11، اسفند 1392، صفحه 269-277

طاهره نصر؛ حمید ماجدی