نویسنده = ������������ ������������
Feasibility Study of GIS and AHP Techniques in Site Selection for Pedestranization towards Urban Regeneration

دوره 5، شماره 8، شهریور 1391، صفحه 83-92

Kiumars Habibi؛ Mostafa Behzadfar؛ Abolfazl Meshkini؛ Behzad Shahmoradi؛ Mojtaba Safdarnejad


بررسی و تحلیل وضعیت عدالت اجتماعی در ساختار فضایی شهر سنندج

دوره 4، شماره 7، اسفند 1390، صفحه 103-112

کیومرث حبیبی؛ هوشمند علیزاده؛ واراز مرادی مسیحی؛ سیوان ولدبیگی؛ ساسان وفایی