نویسنده = ����������������� ��������
جستاری در سیر تحولات بیست ساله پوشش سبز ده‌پونک (1379 تا 1399)

دوره 15، شماره 39، شهریور 1401، صفحه 121-138

10.22034/aaud.2022.282879.2468

کامیاب کیانی؛ مهدی خاک زند؛ محمدرضا بمانیان


مروری بر رابطه معماری بومی و اقلیم با بررسی شاخص‌های آسایش حرارتی، مورد مطالعاتی: شهر نوشهر

دوره 11، شماره 25، اسفند 1397، صفحه 69-79

حمیدرضا دلفانیان؛ مهدی خاک‌زند؛ سعید کامیابی


Adaptation as a Design Method in Architecture, Case Study: a House at Martha’s Vineyard

دوره 10، شماره 18، خرداد 1396، صفحه 13-21

Saeid Babaei؛ Mehdi Khakzand