نویسنده = ������������ ��������
مروری بر تعاریف و روش‌های محاسبه‌ شاخص ضریب دید به آسمان

دوره 13، شماره 31، شهریور 1399، صفحه 207-223

10.22034/aaud.2020.132007.1537

عبدالحسین ظریفیان مهر؛ لعلا جهانشاهلو؛ بهلول علیجانی؛ حسین ذبیحی