نویسنده = �������������� ���������� ���������������� ����������������
معیارهای طراحی تاثیرگذار روی مشکلات رفتاری کودکان اوتیسمی در مدارس استثنائی

دوره 15، شماره 40، آذر 1401، صفحه 163-175

10.22034/aaud.2019.172410.1814

ابوالفضل کربلایی حسینی غیاثوند؛ جمال‌الدین سهیلی؛ مهرداد متین