نویسنده = ���������������� ����������
معنای فضای شهری در دو طیف مسلمان و یهودی

دوره 9، شماره 17، اسفند 1395، صفحه 273-284

محمود قلعه‌نویی؛ مجید صالحی‌نیا؛ سپیده پیمانفر