نویسنده = مجتبی رفیعیان
پهنه‌بندی تراکم ساختمانی حوزه جنوب‌غربی شهر مشهد

دوره 11، شماره 23، شهریور 1397، صفحه 333-346

فهیمه مرزبان؛ مجتبی رفیعیان؛ سید مسلم سیدالحسینی


بررسی امکان سنجی تاثیر فرم و تراکم بلوکهای مسکونی بر مصرف انرژی شهر، نمونه موردی: شهر جدید هشتگرد

دوره 4، شماره 6، شهریور 1390، صفحه 107-116

مجتبی رفیعیان؛ آرمان فتح جلالی؛ هاشم داداش پور