نویسنده = ���������������������� ������ ��������
مروری فراروشی بر رویکرد بازیابندگی محیط‌های شهری

دوره 14، شماره 35، شهریور 1400، صفحه 239-255

10.22034/aaud.2020.218564.2111

نازنین علیزاده محوطه کار؛ سید مسلم سیدالحسینی؛ مریم استادی؛ محمد رضا صفاریان طوسی